HOMEاخبارروش محفظه خلاء تست نشت هلیوم چیست؟

روش محفظه خلاء تست نشت هلیوم چیست؟

2023-07-27

روش خلاء آزمایش نشت هلیوم تکنیکی است که برای شناسایی و تعیین محل نشتی در یک سیستم یا جزء با ایجاد خلاء و معرفی گاز هلیوم به عنوان ردیاب استفاده می شود. در اینجا نحوه عملکرد روش خلاء آزمایش نشت هلیوم به طور معمول آورده شده است:

سیستم تشخیص نشت هلیوم محفظه خلاء

تنظیم تست را آماده کنید (سیستم تشخیص نشت هلیوم محفظه خلاء): با راه اندازی دستگاه آزمایش، که معمولاً شامل یک محفظه خلاء یا محفظه آزمایش مهر و موم شده است، شروع کنید. اطمینان حاصل کنید که سیستم یا قطعه مورد آزمایش به درستی به تنظیمات تست وصل شده است، با تمام شیرها و اتصالات لازم.

 

تخلیه سیستم: با تخلیه تنظیمات آزمایشی برای ایجاد خلاء شروع کنید. این معمولاً با استفاده از پمپ خلاء انجام می شود که هوا و سایر گازها را از سیستم خارج می کند. هدف دستیابی به یک محیط کم فشار است که معمولاً در محدوده 10^-3 تا 10^-6 Torr بسته به حساسیت مورد نیاز برای آزمایش است.

 

معرفی گاز هلیوم: پس از رسیدن به سطح خلاء مورد نظر، گاز هلیوم را به تنظیمات تست وارد کنید. هلیم به عنوان گاز ردیاب استفاده می شود زیرا سبک، بی اثر است و غلظت بسیار کمی در جو دارد. حتی از کوچکترین نشتی ها به راحتی می تواند فرار کند و با استفاده از نشت یاب های تخصصی هلیوم قابل شناسایی است.

 

جستجوی نشت هلیوم: با معرفی گاز هلیوم، از یک آشکارساز نشت هلیوم برای اسکن سیستم یا قطعه مورد آزمایش استفاده کنید. نشت یاب ابزار حساسی است که می تواند وجود گاز هلیوم را تشخیص داده و اندازه گیری کند. کاوشگر نشتی یاب را در امتداد سطح جسم مورد آزمایش حرکت دهید و روی مناطقی که احتمال نشت در آنها بیشتر است، مانند اتصالات، مهر و موم یا اتصالات تمرکز کنید.

 

مکان یابی و شناسایی نشتی ها: با نزدیک شدن کاوشگر نشت یاب به نشتی، افزایش غلظت گاز هلیوم را تشخیص می دهد. نشتی یاب معمولاً یک نشانه شنیداری یا بصری، مانند زنگ هشدار یا قرائت کنتور، برای نشان دادن وجود نشتی ارائه می دهد. با حرکت دقیق پروب در اطراف ناحیه مشکوک، می توانید محل دقیق نشتی را مشخص کنید.

 

ارزیابی و تعمیر نشتی ها: پس از شناسایی نشتی ها، شدت آنها را ارزیابی کرده و اقدام مناسب را تعیین کنید. بسته به ماهیت و اندازه نشتی، تعمیرات ممکن است شامل سفت کردن اتصالات، تعویض مهر و موم یا رسیدگی به سایر مشکلاتی باشد که باعث نشتی می شود. پس از انجام تعمیرات، سیستم را می توان مجدداً آزمایش کرد تا اطمینان حاصل شود که نشتی ها با موفقیت برطرف شده است.

تشخیص نشت هلیوم محفظه خلاء

روش خلاء از تست نشت هلیوم معمولاً در صنایعی مانند تولید، هوافضا، خودروسازی و تهویه مطبوع استفاده می‌شود، جایی که شناسایی و رفع نشتی برای ایمنی، عملکرد و قابلیت اطمینان بسیار مهم است. این یک روش حساس و دقیق برای مکان یابی حتی نشتی های بسیار کوچک در یک سیستم یا جزء است.