HOMEاخبارچگونه می توان آزمایش نشت محفظه خلاء هلیوم را از داخل به بیرون انجام داد؟

چگونه می توان آزمایش نشت محفظه خلاء هلیوم را از داخل به بیرون انجام داد؟

2023-08-26

تست نشت محفظه خلاء هلیوم از داخل به بیرون تکنیکی است که برای تشخیص نشت در یک محفظه خلاء با وارد کردن گاز هلیوم به داخل محفظه و نظارت بر هرگونه نشت هلیوم با استفاده از طیف‌سنجی جرمی هلیوم استفاده می‌شود. محفظه از داخل با گاز هلیوم تحت فشار قرار می گیرد و در خارج خلاء ایجاد می شود. اگر نشتی وجود داشته باشد، گاز هلیوم به خلاء می‌رود و می‌تواند توسط طیف‌سنج جرمی تشخیص داده شود، که محل نشت را نشان می‌دهد.

نشتی هلیوم محفظه خلاء

این روند به طور کلی چگونه کار می کند:

 

اتاق خلاء را آماده کنید: اطمینان حاصل کنید که محفظه خلاء تمیز و به درستی آب بندی شده است. محفظه باید قابلیت حفظ خلاء را داشته باشد و دارای یک نقطه اتصال برای ورود گاز هلیوم باشد.

اتاق را تخلیه کنید: از یک پمپ خلاء برای حذف هر گونه هوا یا گاز از محفظه استفاده کنید و در داخل خلاء ایجاد کنید.

گاز هلیوم را معرفی کنید: یک منبع گاز هلیوم را به محفظه وصل کنید و گاز هلیوم را وارد محفظه کنید. گاز هلیوم به این دلیل انتخاب می شود که یک مولکول کوچک است که می تواند به راحتی در نشت های کوچک نفوذ کند.

مانیتور گاز هلیوم در خارج از محفظه: از یک آشکارساز نشت هلیوم یا یک طیف سنج جرمی برای اسکن قسمت بیرونی محفظه و بررسی خروج گاز هلیوم استفاده کنید. آشکارساز وجود گاز هلیوم را حس می کند که نشان دهنده نشتی در محفظه است.

پیدا کردن و رفع نشتی: اگر گاز هلیوم در خارج از محفظه تشخیص داده شود، باید منبع نشت پیدا شود. این را می توان با محدود کردن مکان های احتمالی نشت و استفاده از تکنیک های تشخیص نشت هلیوم محلی انجام داد. هنگامی که نشتی ها شناسایی شدند، می توان آنها را تعمیر یا آب بندی کرد تا از یکپارچگی محفظه اطمینان حاصل شود.

 

توجه به این نکته ضروری است که آزمایش نشت هلیوم از داخل به بیرون به تجهیزات و تخصص تخصصی برای انجام دقیق نیاز دارد. حساسیت از نشت یاب هلیوم و تکنیک مناسب برای اسکن محفظه و اطراف آن برای شناسایی و مکان یابی موثر نشتی ها حیاتی است.

 

این روش معمولاً در صنایعی مانند هوافضا، خودروسازی و تولید استفاده می‌شود، جایی که حفظ محیطی مهر و موم شده برای ایمنی، کنترل کیفیت و عملکرد بسیار مهم است.