HOME未分类میزان نشتی برای تست نشت هلیوم چقدر است؟

میزان نشتی برای تست نشت هلیوم چقدر است؟

2023-08-04

میزان نشت برای آزمایش نشت هلیوم به سرعت خروج گاز هلیوم از سیستم یا جسم مورد آزمایش اشاره دارد. معمولاً در واحدهایی مانند میلی لیتر در ثانیه (ml/s) یا سانتی متر مکعب در دقیقه (cc/min) اندازه گیری می شود.

نشت یاب اسپکترومتر جرمی هلیوم

میزان نشتی خاص مورد نیاز برای آزمایش نشت هلیوم به کاربرد و حساسیت تجهیزات تست بستگی دارد. در برخی از صنایع، مانند صنایع هوافضا یا تولید نیمه هادی، ممکن است برای اطمینان از یکپارچگی سیستم، به نرخ های نشت بسیار کم در حدود 10^-9 تا 10^-12cc/s نیاز باشد.

 

نشت هلیوم آزمایشات معمولاً برای تشخیص و مکان یابی نشتی در انواع مختلف سیستم ها از جمله اتاقک خلاء، خطوط لوله، سیستم های تبرید و اجزای آب بندی شده استفاده می شود. این آزمایش شامل تحت فشار قرار دادن سیستم با گاز هلیوم و استفاده از آشکارساز نشت هلیوم برای شناسایی هلیوم خارج شده است.

 

توجه به این نکته مهم است که الزامات نرخ نشت و روش های آزمایش بسته به استانداردهای خاص صنعت، مقررات و حساسیت تجهیزات مورد استفاده متفاوت است. مشاوره با استانداردهای مناسب یا کار با یک متخصص آزمایش کننده واجد شرایط می تواند به اطمینان از تست دقیق و قابل اعتماد نشت هلیوم کمک کند.